Wij helpen u graag op weg!
Bel 073 - 548 20 64 of maak een afspraak
Menu
Contact

Midden-Frankrijk

Romaanse architectuur en schilderingen
Gotische kathedralen in Laon en Reims
Stadswandeling Tours

Midden-Frankrijk

Frankrijk

 • Prijsindicatie € 1.895 p.p.
 • Voor 10 dagen
Data en prijzen

Thema

Kunst

Vertrekperiode

April
Reisbeschrijving

Midden-Frankrijk

In Midden-Frankrijk (Touraine, Poitou en Berry) zijn opvallend veel romaanse muurschilderingen bewaard gebleven. Bekend is natuurlijk de uitgebreide cyclus van bijbelse voorstellingen op de gewelven van de abdijkerk van St-Savin-sur-Gartempe, maar ook veel andere kerken tonen nog reeksen of resten van schilderingen uit de 12e eeuw, veelal van uitzonderlijke kwaliteit. Op de heen- en terugreis is gekozen voor halteplaatsen in Laon en Reims, waar uiteraard met name de gotische kathedralen bezocht zullen worden.

Programma

 • 1e dag - maandag 20 april, heenreis naar Laon
  Om 08.30 uur vertrek vanaf het NS-station Utrecht Centraal, via Breda (vertrek 09.45 uur) richting Laon. In de namiddag wordt daar een bezoek gebracht aan de kathedraal. Het gaat hier om een van de oudste gotische kathedralen in Frankrijk; de bouw werd omstreeks 1235 voltooid. De façade met de beide torens en de rijk gedecoreerde portalen vormt een waar meesterwerk. De 13e-eeuwse kunstenaar en architect Villard d’Honnecourt roemt de beide torens: ‘Ik ben in vele landen geweest, maar nergens heb ik zulke mooie torens gezien als in Laon.’ Gelogeerd wordt in hotel du Tramway in Laon.

 • 2e dag - dinsdag 21 april, Laon en naar Tours
  In de voormiddag wordt in Laon nog een korte wandeling gemaakt in de omgeving van de kathedraal met bezoeken aan het 12e-eeuwse Hôtel-Dieu en de zo intrigerende centraalbouw van de Chapelle des Templiers, eveneens daterend uit de 12e eeuw. Omstreeks het begin van de middag wordt de reis voortgezet naar de standplaats Tours, waar we voor vier overnachtingen onze intrek nemen in het viersterren Grand Hotel de Tours.

 • 3e dag - woensdag 22 april, Tours en Parçay-Meslay
  In de ochtend wordt een stadswandeling gemaakt door Tours, de stad van St-Martin. Van de middeleeuwse kerk van St-Martin zijn maar enkele bouwresten bewaard gebleven. Aan het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw werd ter plaatse een nieuwe kerk gebouwd in romano byzantijnse stijl. De kathedraal St-Gatien dateert uit de 13e tot de 16e eeuw en toont opeenvolgende fasen van de gotiek; bijzondere aandacht verdienen de glas-in-loodramen uit de 14e en 15e eeuw. Het eventueel ook nog te bezoeken Musée des Beaux Arts omvat een gevarieerde collectie met onder meer werk van Mantegna, Rembrandt en Rubens, maar ook van 19e-eeuwse Franse schilders als Delacroix en Degas. Aan het eind van de middag wordt een korte excursie gemaakt naar het nabijgelegen Parçay-Meslay; in de apsis van de St-Pierre aldaar bevindt zich een schildering van de Majestas Domini uit de 12e eeuw.

 • 4e dag - donderdag 23 april, omgeving Tours
  Ten noorden van Tours wordt een aantal kerken bezocht met romaanse schilderingen. In Areines gaat het om een Majestas Domini, de Aanbidding van het Lam en voorstellingen van de Annunciatie, Visitatie en Geboorte van Christus. In St-Jacques-des-Guérets zijn muurschilderingen te zien die werden uitgevoerd tussen 1130 en 1170 en onder meer een Majestas Domini, het Laatste Avondmaal, de Kruisiging en de Afdaling van Christus ter Helle laten zien. De kerk van Lavardin toont schilderingen uit de 12e – 16e eeuw, waarvan de oudste onder meer de Boom van Jesse en de Doop van Christus betreffen. In de kapel van Montoire ziet men de Apocalyptische Christus temidden van engelen en Deugden in strijd met Ondeugden. In de mogelijk ook nog te bezoeken kerk van Poncé-surLoir bevinden zich resten van muurschilderingen met scènes die betrekking hebben op de jeugd van Christus, de parabel van de Rijke man en de arme Lazarus en het Laatste oordeel.

 • 5e dag: - vrijdag 24 april, Romaanse architectuur en schilderingen
  Ten oosten van Tours voert de dagtocht via St-Aignan, Selles-sur-Cher en St-Loup-sur-Cher naar Brinay. In de kerk van St-Aignan treft men in schip en koor fantastische romaanse kapitelen en in de crypte schilderingen uit de 12e-15e eeuw. De kerk van St-Eusice in Selles-sur-Cher toont aan de buitenzijde van de apsis opmerkelijke reliëfs met bijbelse voorstellingen en scènes uit het leven van de patroonheilige. In de kerk van St-Loup-sur-Cher bevinden zich resten van romaanse schilderkunst met onder meer een tronende Christus en een opmerkelijke Mariafiguur. In Brinay treft men omvattende reeksen van 12-eeuwse schilderingen met onder meer de Werken van de maanden en een groot aantal scènes met betrekking tot de menswording en het eerste openbare optreden van Christus.

 • 6e dag - zaterdag 25 april, Romaanse schilderingen en naar Châteauroux
  Ten zuidwesten van Tours wordt allereerst een bezoek gebracht aan het kerkje van Tavant, waar de apsis een schildering toont van de Majestas Domini en het koorgewelf onder meer de Verkondiging, Visitatie en Geboorte van Christus. In de crypte is een indrukwekkende reeks te zien met opnieuw een Majestas Domini en onder meer de Zondeval, de Afdaling van Christus ter helle en een aantal allegorische figuren. Van de St-Léonard in l’Île-Bouchard, daterend uit de 11e eeuw, resteert slechts de koorpartij; aan de pijlers bevinden zich opmerkelijke kapitelen. Van l’Île-Bouchard voert de dagreis via Loches, St-Jean-du-Liget en Palluau naar de tweede standplaats Châteauroux. In Loches gaat de aandacht vooral uit naar de 12e-eeuwse kerk van St-Ours met zijn beide torens en de daartussen gelegen octagonale piramides. Het romaanse timpaan brengt de Aanbidding door de drie Wijzen in beeld, maar is ernstig beschadigd. In de crypte is een muurschildering te zien van St-Brice, de opvolger van Martinus als bisschop van Tours.  In de kapel van St-Jean in Le Liget bevinden zich 12e-eeuwse schilderingen met onder meer voorstellingen van de Boom van Jesse, de Geboorte van Christus en het Sterfbed van Maria. In Châteauroux wordt drie nachten gelogeerd in het viersterren Best Western hotel de la Paix.

 • 7e dag - zondag 26 april, omgeving Châteauroux
  Van alle romaanse muurschilderingen zijn die in de voormalige abdijkerk van St-Savin-surGartempe ongetwijfeld het meest omvangrijk en het best bewaard, en bovendien van een verbazingwekkende kwaliteit. De schilderingen dateren van omstreeks 1100. In de narthex treft men voorstellingen die zijn gebaseerd op de Apocalyps, op het tongewelf van het schip een uitgebreide reeks oudtestamentische voorstellingen. In St-Pierre-les-Églises treft men schilderingen die door sommigen heel vroeg worden gedateerd (begin 11e eeuw), maar door anderen aangemerkt als producten van ‘volkskunst’ uit de 12e eeuw. De crypte van de Notre-Dame in Montmorillon toont in de apsis een schitterende voorstelling van Maria met Kind uit wiens hand de H. Catharina een kroon ontvangt. Aan weerszijden van deze groep staan vrouwelijke figuren met kronen in de handen.

 • 8e dag - maandag 27 april, omgeving Châteauroux
  Bij een verbouwing van de kerk in Nohant-Vicq aan het begin van de 12e eeuw werd de vroegere rechthoekige koorafsluiting vervangen door een halfronde apsis en ten zuiden daarvan een vergelijkbare kapel toegevoegd. Uit deze periode dateren waarschijnlijk ook de schilderingen die een keur aan nieuwtestamentische scènes laten zien. In de kerk van St-Martin in Thevet-St-Julien bevinden zich nog enkele fragmenten van een oorspronkelijk omvangrijker programma met onder meer een achttal figuren die eertijds deel uitmaakten van de 24 Oudsten uit de Apocalyps. In Boussac-Bourg betreft het eveneens beperkte restanten van een omvangrijker programma. Het best bewaard is daar een schildering (uit het eind van de 12e eeuw) met een voorstelling van de Geboorte van Christus. Mogelijk is er ook nog tijd voor een kort bezoek aan Neuvy-StSépulcre waar men een kerk treft met ten dele een driebeukige basilikale aanleg en ten dele een centraalbouw. Alles wijst erop dat deze laatste constructie bedoeld was te verwijzen naar de H. Grafkerk in Jeruzalem.

 • 9e dag – dinsdag 28 april, naar Reims
  Vanuit Châteauroux voert de terugreis naar de tussenliggende halteplaats Reims. We bezoeken er de indrukwekkende gotische kathedraal, grotendeels gebouwd in de periode 1211-1287 en een klassiek voorbeeld van gotische architectuur. De westfaçade is rijk voorzien van beeldhouwwerk. De nadruk ligt daarbij op Maria, aan wie de kathedraal is gewijd (Notre-Dame). In het bijzonder de beide beeldengroepen van Annunciatie en Visitatie trekken daarbij de aandacht om hun artistieke kwaliteit. De kunstenaar van de Annunciatie toont zich bij uitstek een gotisch meester, terwijl die van de Visitatie een meer klassiek werkstuk heeft geleverd. In Reims wordt gelogeerd in viersterren Best Western hotel Colbert.

 • 10e dag - woensdag 29 april, terugreis via Guise
  Een interessante tussenstop op de terugreis naar Nederland is wellicht het Noord-Franse plaatsje Guise. Hier werd door Jean-Baptiste André Godin in het derde kwart van de 19e eeuw in de nabijheid van zijn kachelfabriek een Familistère werd gebouwd, een complex van gebouwen als ‘palais social’ voor zijn arbeiders. Aankomst Breda ca. 17.30 uur; Utrecht omstreeks 18.30 uur.
Reisleiding

Drs. Anton van Run


Meer informatie
Foto's
Inbegrepen

 • Alle vervoer zoals aangegeven in het programma
 • 9 hotelovernachtingen
 • Ontbijten en diners 
 • Excursies volgens programma
 • Entreegelden
Data en prijzen

10-daags arrangement


 • Drs. Anton van Run

Van 20-04-2020 tot 29-04-2020

1,895.00 p.p.

Relevante reizenVorige pagina

Kunst in de Golfstaten

Bekijk

Koningssteden van Castilië

Bekijk